Vogue event

This is a multi-part message in MIME format.

—-=_Part_7A27E5804BFA4418B6D16B792D057484
Content-Type: text/html; charset=”UTF-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Canan hanim =C4=B0yi günler

Bir &ccedil=
;iftimiz 23-25 haziran tarihleri civar=C4=B1 dü=C4=9Fün yeme=
=C4=9Fi ve öncesinde de  kokteyl planl=C4=B1yorlar. Kokteyl s=
=C4=B1ras=C4=B1nda misafirler oturma düzeninde deniz kenar=
=C4=B1nda bir alan=C4=B1 kullanmak istiyorlar ve bu s=C4=B1rada nikah &nbsp=
;gerçekle=C5=9Fecek. sonras=C4=B1nda da yeme=C4=9Fe geçece=
kler . yemek için de deniz kenar=C4=B1nda bir banket düzeni =
planlanacak. 
Ayr=C4=B1nt=C4=B1lar=C4=B1 dü=C4=9Fün ta=
rihinin ve menü içerik ve fiyatland=C4=B1rman=C4=B1z=C4=B1 m=
ü=C5=9Fterimize sunduktan sonra görü=C5=9Fürüz.=

Toplam misafir say=C4=B1s=C4=B1 50-60 civar=C4=B1 olacak.

Tar=
ih özellikle 23-24 haziran istiyorlar ama tabiki duruma göre d=
e=C4=9Fi=C5=9Ftirebilirler.

Tarih uygunlu=C4=9Fu, fiyat ve men&uu=
ml; detaylar=C4=B1n=C4=B1z=C4=B1 iletebilir misiniz=3F
Menü de s=
=C4=B1n=C4=B1r=C4=B1s=C4=B1z alkol olacak. Bunun d=C4=B1=C5=9F=C4=
=B1nda  misafirlerin tercihine göre et yada bal=C4=B1k =C5=
=9Feklinde ayr=C4=B1m yap=C4=B1labiliyorsa iki ayr=C4=B1 menü sunabi=
lir misiniz=3F.

Te=C5=9Fekkürler

=C4=B0yi çal=
=C4=B1=C5=9Fmalar

Stylish Weddings in Turkey

Okay =
Yalç=C4=B1n
=C5=9Eirket orta=C4=9F=C4=B1

 www.vogueevent.com
info@vogueevent.com
T: 905=
556261156
Istanbul, Turkey

—– Original Message —–
From: info@vogueevent.com [mailto:info@vogueevent.com]
To: candankocadoeli@ajiahotel.com
Sent: Sat, 21=
Feb 2015 13:59:57 +0200
Subject:

Canden han=C4=B1m =C4=B0yi günler

Ajia Hoteli daha önce=
bilgi almak için ziyaret etmi=C5=9Ftik ancak siz olmad=C4=B1=
=C4=9F=C4=B1n=C4=B1z için net bilgi alma =C5=9Fans=C4=B1m=C4=B1z ola=
mam=C4=B1=C5=9Ft=C4=B1. 

Vogue Event organizasyon olarak yabanc=C4=B1 mü=C5=9Fteri portf&oum=
l;yü ile çal=C4=B1=C5=9Fmam=C4=B1zdan dolay=C4=B1. Ki=C5=
=9Fi say=C4=B1s=C4=B1 aç=C4=B1s=C4=B1ndan ve yabanc=C4=B1 misafirler=
imizin tercihleri sebebiyle  2015 y=C4=B1l=C4=B1 için farkl=
=C4=B1 bir paket alternatifi sunmay=C4=B1 planlamaktay=C4=B1z. 

Paket detaylar=C4=B1m=C4=B1z;

 

 • Sadece evlenecek çift veya çok az say=C4=B1da misafiri (5=
  -20) için deniz k=C4=B1y=C4=B1s=C4=B1, bahçe içeris=
  inde uygun bir yer olacak =C5=9Fekilde,
 • Toplam 1-1.5 saat süre için,
 • Dekor olarak  ki=C5=9Fi say=C4=B1s=C4=B1na göre gelin yolu d&=
  uuml;zeni,
 • Nikah masas=C4=B1 dekoru yada ark,
 • =C5=9Eampanya,
 • Sound system,
 • Gelin haz=C4=B1rl=C4=B1k odas=C4=B1 =C5=9Feklinde olacakt=C4=B1r.

 

Zaman ve yer olarak firman=C4=B1z=C4=B1n genel dü=C4=9Fün saat=
leri ile çak=C4=B1=C5=9Fmayacak bir planlama (haftaiçi, g&=
uuml;ndüz saatleri) dü=C5=9Fünebiliriz.  

 

S=C4=B1kl=C4=B1kla mü=C5=9Fterilerimiz taraf=C4=B1ndan bo=C4=9Faz m=
anzaras=C4=B1 e=C5=9Fli=C4=9Finde sembolik nikah talep edilmesi sebebiyl=
e farkl=C4=B1 bir alternatif olaca=C4=9F=C4=B1n=C4=B1 dü=C5=9F&uuml=
;nmekteyiz.

 

Belirtti=C4=9Fim içerik kapsam=C4=B1nda fiyatland=C4=B1rma (mekan=
kiras=C4=B1, dekor, =C5=9Fampanya v.b)  bilgisini iletirseniz sevi=
nirim. 

 

 

 

Sayg=C4=B1lar=C4=B1m=C4=B1zla,

 

Okay Yalç=C4=B1n

=C5=9Eirket orta=C4=9F=C4=B1

www.vog=
ueevent.com

info@vogueevent.com

—-=_Part_7A27E5804BFA4418B6D16B792D057484–

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

© 2014 vogueevent.com